Under mars och april i år sjönk den totala anskaffningen av alkohol med 7 procent jämfört med samma period förra året.

— Det är framförallt resandeinförseln och försäljningen på restauranger som har minskat, säger Björn Trolldal vidare, samtidigt som Systembolagets försäljning ökade.

På frågor om hur mycket de intervjuade personerna har druckit under mars och april i år framgår det att konsumtionen ligger kvar på samma nivå som under samma månader förra året.

— De minskade köpen och införseln verkar ännu inte ha påverkat själva konsumtionen av alkohol i befolkningen säger Björn Trolldal. Det skulle kunna förklaras av att konsumenterna i större utsträckning använder drycker som har sparats från tidigare genomförda köp eller från införsel vid tidigare resor.

Total alkoholanskaffning i centiliter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Preliminära uppgifter.

Mars och april 2020 2019 Förändring
Total anskaffning 128,8 138,3 – 7 %
Registrerad del 120,4 119,3 + 1 %
Oregistrerad del 8,4 19,0 -56 %

 

Bakgrund

Monitormätningarna påbörjades i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet med anskaffningsdelen är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I mätningarna behandlas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet (exklusive den som sker via Systembolaget) och hemtillverkning. Genom att summera dessa källor får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Även respondenternas självrapporterade uppgifter om sin alkoholkonsumtion studeras i mätningarna, oavsett var alkoholen kommer ifrån.

Uppgifterna baseras på telefonintervjuer och svar på en digital enkät i respondenternas mobiltelefoner. Undersökningen genomförs dagligen bland ett slumpmässigt och representativt urval av 17–84-åringar i Sverige.

Totalt medverkar 18 000 personer varje år. Sedan starten år 2000 har 340 000 personer medverkat i undersökningen.

Monitormätningarna genomförs av CAN ansvar med finansiering av Systembolaget.

Se livesändningen från 4 juni 2020

Alkoholen i Sverige under pandemin

Den 4 juni släpper CAN siffror gällande alkoholkonsumtionen i Sverige under mars och april 2020.
Uppgifterna kommer från de så kallade Monitormätningarna vilka genomförts kontinuerligt sedan år 2000. Detta gör att CAN har unika möjligheter att jämföra alkoholkonsumtionen 2020 med tidigare år.
Mätningarna görs genom intervjuer via telefon samt via frågeformulär i mobilen till personer mellan 17-84 år. Under ett år genomförs drygt 18 000 intervjuer.
I samband med att vi släpper dessa siffror webbsänder vi en presentation om uppgifterna.
Välkomna in och delta på torsdag den 4 juni kl.12.00-12.25.

Publicerat av CAN Torsdag 4 juni 2020

Relaterat innehåll

Ladda ner preliminära uppgifter
Senast reviderad: 2020-06-04

Frågor besvaras av