– Redan innan pandemins start minskade tillgången på hasch genom framgångar för det internationella rättsväsendet. Men effekter av pandemin kan också ha haft betydelse för svensk del, liksom stora beslag av svensk tull och polis under 2020. Sammantaget tycks detta ha lett till en bristsituation som i sin tur lett till prisökningarna på hasch, säger Ulf Guttormsson, som är avdelningschef vid CAN och författare till rapporten.

Även marijuanapriserna steg under 2020, men inte lika mycket som för hasch. Ökningen var cirka 10 % för gatupriset och 25 % för grossistpriset.

CAN har följt utvecklingen av gatupriser för hasch, marijuana, kokain, amfetamin och heroin sedan 1988, med hjälp av en enkät som besvarats av poliser runt om i landet. Enkätsvaren för 2020 visade inte på några större gatuprisförändringar på narkotika jämfört med året innan, med undantag för hasch och marijuana. Med hänsyn till inflationen har gatupriserna för amfetamin och heroin sjunkit med tre fjärdedelar jämfört med 1988 medan kokain, hasch och marijuana fallit med en tredjedel.

En beräkning av narkotikamarknadens ekonomiska omsättning visade att cannabis (hasch och marijuana) stod för 41 % perioden 2016–2020. Övriga narkotikasorter som ingick i beräkningen var kokain (19 %), amfetamin (17 %), läkemedel (14 %), heroin (5 %) och ecstasy (4 %).

Realprisjusterad och indexerad gatuprisutveckling för hasch, marijuana, amfetamin, kokain och brunt heroin. 1988–2020. Index 1988=100.

Källa: Indexerad inflationsjusterad narkotikaprisutveckling i Sverige 1988–2020.

 

Senast reviderad: 2021-05-18

Frågor besvaras av