En kartläggning från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) visar att narkotikaanvändning är vanligare bland personer med lägre utbildning, lägre inkomst och som står utanför arbetsmarknaden. I studien ingick 6 800 personer mellan 25 och 64 år.

– Kartläggningen ger inget stöd för att en specifik socioekonomisk grupp skulle stå för majoriteten av efterfrågan på narkotika i Sverige och därmed den narkotikarelaterade brottsligheten, säger Mats Ramstedt som är forskningsansvarig på CAN.

– Ett resultat vi ser är att personer med lägre socioekonomisk position använder narkotika mer frekvent, alltså oftare, säger Mats Ramstedt.

När det gäller olika socioekonomiska gruppers andel av den totala narkotikaanvändningen i Sverige, pekar resultaten på att det inte finns någon specifik socioekonomisk grupp som skulle stå för en majoritet av narkotikaanvändningen i Sverige.

Kartläggningen beskriver socioekonomisk position utifrån utbildning, sysselsättning samt inkomst.

Exempelvis studerades inkomst i relation till hur många gånger man använt narkotika:

– De 20 % som hade lägst inkomst använder även samtliga former av narkotika oftare än personer med högre inkomst och står för ca 40 % av samtliga användningstillfällen. De 20 % som tjänade mest står för ungefär 10 %, säger Mats Ramstedt.

Filmad intervju med Mats Ramstedt

Webbsändning

 

Senast reviderad: 2021-02-25

Frågor besvaras av