Priset för cannabis, det vill säga hasch och marijuana, är idag runt 100 kronor per gram och ligger idag cirka 10–20 procent högre jämfört med för tio år sedan. Prisökningen kan ha olika förklaringar.

– Ökningen skulle kunna förklaras av en ökad efterfrågan men kanske framförallt av att THC-halten, den rusgivande substansen i cannabis, har ökat, säger Ulf Guttormsson, utredare och författare till rapporten.

Senast reviderad: 2018-03-05

Frågor besvaras av