– Var tjugonde man (4,5%) och var fyrtionde kvinna (2,5%) uppgav 2017 att de hade använt cannabis under de senaste 12 månaderna. Motsvarande andel för 2013 var 1,5 % respektive 3,5 %. Bland kvinnor är uppgången tydligast bland de under 50 år och bland män i åldern 30-49 år. Män i åldersgruppen 17-29 år är den grupp där flest använt cannabis senaste året (12,3 %), säger Mats Ramstedt som är forskningsansvarig på CAN och en av författarna till rapporten.

Senast reviderad: 2018-08-17

Frågor besvaras av