– Unga som anser att det borde vara tillåtet att röka hasch eller marijuana idag uppgår till 13 procent, i jämförelse med år 2003 då det var 5 procent, säger Isabella Gripe som är utredare på CAN och författare till rapporten.

Gruppen som är minst restriktiv i sin syn på narkotika har blivit större, men det är fortfarande så att det är den minsta gruppen.

– Även om det skett stora förändringar mellan åren, uppfattar de flesta trots allt narkotika som ett problem, säger Isabella Gripe.

Studien visar också att det finns skillnader i attityder mellan pojkar och flickor. Pojkar var både mindre restriktiva och mindre benägna att uppfatta narkotika som ett problem.

Senast reviderad: 2020-06-16

Frågor besvaras av