Det är en ökning som motsvarar den inom övrig gränshandel.

Räknat i svenska kronor har Statistiska Centralbyrån (SCB) visat att år 2017 bidrog alkoholen med en tiondel av den norska gränshandelns totala värde. Handeln rör sig huvudsakligen om livsmedel, inte minst varor som påverkas av den norska sockerskatten.

-Alkoholen finns med som en del i gränshandeln men det är andra varor som är den primära drivkraften till att norrmän väljer att handla i Sverige, säger Ulf Guttormsson.

När det gäller dryckespreferenserna i den norska gränshandeln så var andelen vin större jämfört med den registrerade försäljningen i Norge. Samtidigt var andelen öl desto lägre. För spritdrycker och cider/blanddrycker var gränshandelsandelarna ungefär lika stora som i den norska försäljningen.

Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN och en av författarna, berätta om rapporten.

Om rapporten

Med norsk gränshandel menar man köp med norska kontanter eller betalkort, som har gjorts i Systembolagets butiker samt norska beställningar hos Systembolagets ombud i de kommuner som gränsar till Norge. I studien har CAN också räknat in köp i övriga Sverige som är över en viss mängd.

Senast reviderad: 2020-01-29

Frågor besvaras av