I rapporten presenteras resultat från en datainsamling som genomfördes under våren 2020 som en uppföljning av den som genomfördes 2015 (undersökning som då kallades RARHA).
Resultaten som presenteras följer upp hur alkoholvanor, dryckesmotiv, konsekvenser av alkoholkonsumtion och attityder till alkoholpolitik i Sverige har utvecklats sedan 2015.

Senast reviderad: 2020-11-17

Frågor besvaras av