Jämfört med större kommuner uppvisar små kommuner en sämre utveckling vad gäller konsumtion och skador av ANT de senaste ca 15 åren. Rapporten pekar också på att förebyggande arbete bedrivs i mindre omfattning i små kommuner jämfört med i större kommuner.

Senast reviderad: 2019-02-21