Rapporten ”Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2018” visar också att alkoholförbrukningen har ökat bland personer över 65 år.
– Den äldsta åldersgruppen tillhör en generation som har med sig vanan att dricka mer än sina föräldrar, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN. Det handlar alltså inte om att de ökar sitt drickande när de blir äldre, utan att det är andra människor i åldersgruppen.

Senast reviderad: 2019-10-15

Frågor besvaras av