– Samtidigt som den upplevda skaderisken kopplat till att testa cannabis 1-2 gånger minskat har andelen elever som provat cannabis legat stabilt, vilket visar på att utvecklingen av riskuppfattningen inte nödvändigtvis hänger samman med själva konsumtionen, säger Martina Zetterqvist, utredare och redaktör för rapporten.

Senast reviderad: 2018-12-10

Frågor besvaras av