– Flera indikatorer pekar på att det har varit en minskning av cannabistillgänglighet med ökade priser som följd, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN.

För andra typer av narkotika, bland andra amfetamin och kokain, har priserna varit ganska oförändrade.

Utförligare redovisning av uppgifterna finns att läsa om i CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika.

Senast reviderad: 2020-09-21

Frågor besvaras av