Hur ser bruket av narkotika ut bland unga vuxna i åldern 18-29 år? Vad är utmärkande för vissa preparat, som till exempel narkotikaklassade läkemedel? Hur kan vi omvandla teori till praktik i mötet med unga vuxna som brukar narkotika? Och vad säger egentligen narkotikautredningen?

Detta och mycket mer kommer du att få information om på en digital kunskapsdag som består av flera olika föreläsningar inom temat.

– Man kan välja att se alla föreläsningarna efter varandra som en hel kunskapsdag, eller anpassa genom att bara välja de ämnen som är relevanta för ens verksamhet, säger Daniel Carlryd som är samordnare på CAN och en av arrangörerna.

– Vi ser gärna att man tittar tillsammans med sin arbetsgrupp eller sina samverkanspartner, det ger er en gemensam utgångspunkt för fördjupade diskussioner, säger Daniel Carlryd.

Kunskapsdagen är förinspelad. Föreläsningarna från dagen kommer finns tillgängliga att se i efterhand under ett år. Ingen anmälan behövs.

Föreläsningar

  • Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus, Lina Pastorek, huvudsekreterare narkotikautredningen, Regeringskansliet.
  • Bara godkända varor över gränsen – hur ser införsel av narkotika ut i Sverige? Martin Petersson, sakkunnig, Tullverket.
  • Det dödliga knarket – unga, våldet och kriminella nätverk ur ett polisområdesperspektiv. Patrik Oldin, chef för polisområde Kalmar Kronoberg, Polismyndigheten.
  • Narkotikabruket bland unga vuxna. Mats Ramstedt, forskningsansvarig, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
  • Bruk av narkotikaklassade läkemedel- vad händer i Södra Sverige? Preparatkunskap narkotikaklassade läkemedel. Peter Valverius, chefsläkare psykiatri & habilitering, Region Blekinge.
  • Preparatkunskap. Hans Ackerot, överläkare psykiatri, Region Halland.
  • Vad fungerar gällande behandling för unga vuxna. Mikael Sandell, överläkare och specialist i psykiatri och beroendemedicin, enhetschef på PRIMA Maria LARO.
  • Vad säger forskningen fungerar enligt narkotikaprevention. Zophia Mellgren, handläggare, Sveriges kommuner och regioner (SKR).
  • Normbrytande beteende bland unga – från teori till praktik. Henrik Anderhed, professor i kriminologi och psykologi, Örebro universitet.
Senast reviderad: 2023-11-23

Frågor besvaras av