Startar 4 december, 2023, kl 09:00
Pågår till 4 december, 2023, kl 15:00
Plats Digitalt

Om materialet

Den 4 december kl. 09.00 lanseras flera olika föreläsningar inom temat narkotikabruk bland unga vuxna. Du kan välja att se alla delar efter varandra som en hel kunskapsdag, eller anpassa genom att bara välja den eller de föreläsningar som är relevanta för din verksamhet.

Sitt gärna tillsammans med din arbetsgrupp eller eventuella samverkanspartners, för att kunna ha fördjupade diskussioner utifrån er egen organisation/kommun/län.

Föreläsningarna kommer finnas tillgängliga under ett år, så du kan välja att ta del av materialet när det passar dig.

Till föreläsningarna och kunskapsdagen om narkotikabruk bland unga vuxna (livsstilkronoberg.se)

Föreläsningar

  • Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus, Lina Pastorek, huvudsekreterare narkotikautredningen, Regeringskansliet.
  • Bara godkända varor över gränsen – hur ser införsel av narkotika ut i Sverige? Martin Petersson, sakkunnig, Tullverket.
  • Det dödliga knarket – unga, våldet och kriminella nätverk ur ett polisområdesperspektiv. Patrik Oldin, chef för polisområde Kalmar Kronoberg, Polismyndigheten.
  • Narkotikabruket bland unga vuxna. Mats Ramstedt, forskningsansvarig, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
  • Bruk av narkotikaklassade läkemedel- vad händer i Södra Sverige? Preparatkunskap narkotikaklassade läkemedel. Peter Valverius, chefsläkare psykiatri & habilitering, Region Blekinge.
  • Preparatkunskap. Hans Ackerot, överläkare psykiatri, Region Halland.
  • Vad fungerar gällande behandling för unga vuxna. Mikael Sandell, överläkare och specialist i psykiatri och beroendemedicin, enhetschef på PRIMA Maria LARO.
  • Vad säger forskningen fungerar enligt narkotikaprevention. Zophia Mellgren, handläggare, Sveriges kommuner och regioner (SKR).
  • Normbrytande beteende bland unga – från teori till praktik. Henrik Anderhed, professor i kriminologi och psykologi, Örebro universitet.
Senast reviderad: 2023-06-02

Frågor besvaras av