– Även om vi självklart vill att användandet ska minska ännu mer och debutåldern hela tiden senareläggas är det viktigt att se till att inte motsatsen händer. Att rapporten inte visar någon ökning när det gäller narkotikaanvändandet känns bra. Men det här kräver att man hänger i. Det går inte att växla ner arbetet med barn och unga, kommenterade Lena Hallengren rapportens resultat.

Hon underströk att det förebyggande arbetet kräver mycket samarbete mellan många och att en ny ANDT-strategi inte minst därför måste vara väl förankrad.

Regeringen kommer att ägna extra mycket kraft åt narkotikaområdet i arbetet med den nya ANDT-strategin.

–  Vi vill ha samma tendenser här som när det gäller alkohol, vi behöver se en positiv utveckling också när det gäller narkotika, sa socialministern.

Rapportredaktör Anna Englund visade statistik och beskrev innehållet i rapporten.

–  Årets undersökning visar på fortsatt nedgång för tobak och alkohol. Dock har nedgången av alkoholkonsumtion stannat av i åk 9, sa Anna Englund.

Hon beskrev vidare narkotikaanvändningen som har legat på en stabil nivå under de senaste åren. Hon beskrev även en statistiskt säkerställd ökning gällande andelen elever i årskurs 9 som utan läkares ordination använt receptbelagda sömn- eller lugnade läkemedel. Under de senaste fem åren har användningen ökat från 3 % till 5 % år 2019.

– I det förebyggande arbetet kan det vara viktigt att uppmärksamma även små förändringar samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att det handlar om en förändring på endast ett par procentandelar. Utvecklingen överlag visar på skolelevers minskade benägenhet att använda substanser, sa Anna Englund.

Senast reviderad: 2019-12-11

Frågor besvaras av