Ungefär fem tusen ungdomar i åldern 16–21 år har svarat på frågor om sina alkoholvanor och hur de skaffar alkohol.

– Vi har sett i undersökningar att det är relativt få som uppger att de får tag på alkohol via internet, samtidigt som vi ser att det finns försäljning av alkohol via konton i sociala medier som har unga som målgrupp. Så genom att beställa den här undersökningen, som går på djupet kring sociala medier, ville vi få mer kunskap.

Är det någonting som du tycker är särskilt intressant i rapporten?

– Att de regionala skillnaderna skulle vara så stora var överraskande. Rapporten innehåller, förutom resultat om anskaffning, många intressanta uppgifter för dem som arbetar på regional nivå. Till exempel hur alkoholkonsumtionen ser ut i olika åldersgrupper, debutålder och riskkonsumtion. Det är inte alla län som har den typen av data.

Vad kommer denna kunskap att användas till?

– Många olika aktiviteter hoppas vi! Från Systembolagets sida kommer vi att använda resultaten i vår kommunikation med de aktuella sociala medieplattformarna. Vi ser gärna att de är mer proaktiva i arbetet kring konton som säljer alkohol på deras plattformar. Kunskapen kommer också att användas i vår kommunikation kring langning. Inte minst vill vi föra ut kunskapen till den regionala nivån så att de kan använda den i sitt eget arbete.

Senast reviderad: 2022-02-10