Under dagen bjöds det på allt från hur användningen av tobak och nikotin har förändrats till hur det är att vara närstående till någon med spelproblem. Dagen rundades av med ett samtal mellan Cecilia Magnusson, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap på KI och Elin Sylvan, utredare i ANDTS-prevention på Stockholms stad som delade med sig av sina reflektioner från dagen.

”Det har varit en givande och innehållsrik dag! Man får mer underlag och kunskap om hur det ser ut i verkligheten. Särskilt resultaten om hur det ser ut på gymnasiets introduktionsprogram kommer jag att ta med mig”, säger Temketu Woldu, Förbundssekreterare för Riksförbundet SIMON, som var en av deltagarna på kunskapsdagen.

”Vi är stolta över all kunskap som har förmedlats. Jag tror och hoppas att många får användning för den i sina verksamheter”, säger Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för CAN.

Senast reviderad: 2023-10-26

Frågor besvaras av