Startar 26 oktober, 2023, kl 10:00
Pågår till 26 oktober, 2023, kl 16:00
Plats Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98.

CAN är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDTS*. Med fokus på följande tre områden presenteras utveckling över tid samt relevanta fördjupningar, se programmet.

  1. Användning och tillgång i befolkningen
  2. Utsatta grupper
  3. Förebyggande arbete

*Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel om pengar  

 

Program

Registrering och kaffe från 9.30

10.00-10.10
Inledning
Charlotta Rehnman Wigstad

1) Användning och tillgång i befolkningen

10.15-10.35
Så har användningen av tobak och nikotin förändrats
Martina Zetterqvist, utredare

I den här presentationen ges en samlad bild av användningen av tobak och nya nikotinprodukter i Sverige, såväl bland ungdomar som i den vuxna befolkningen.

10.35-10.55
Den totala alkoholkonsumtionen: Fokus på smugglad alkohol och effekter av pandemin
Björn Trolldal, utredare med forskningskompetens

Här redovisa den totala alkoholkonsumtionen med fokus på förändringar både under och efter pandemin. Under pandemin ökade Systembolagets försäljning samtidigt som resandeinförsel och köp av smugglad alkohol minskade. Flera av förändringarna kvarstår även efter pandemin.

10.55-11.10
Rast

11.10-11.30
Narkotikamarknaden i Sverige
Ulf Guttormsson, avdelningschef

CAN har följt utvecklingen av priser på olika narkotikasorter genom en enkät till rapportörer inom polisen. Hur har priserna utvecklats i Sverige under de senaste 35 åren och vad säger det om tillgängligheten på narkotika?

2) Utsatta grupper

11.30-12.00
Gymnasieinriktning och användning av alkohol, narkotika och tobak
Siri Thor, utredare med forskningskompetens
Isabella Gripe, utredare med forskningskompetens

12.00-13.00
Lunch

13.00
Kulturinslag

13.10-13.30
Närstående till personer med spelproblem
Johan Svensson, utredare med forskningskompetens

3) Förebyggande arbete

13.30-13.50
Kommunalt styre och förebyggande arbete
Mats Ramstedt, Forskningsansvarig

Påverkar politiskt styre det lokala förebyggande arbetet? Om kopplingen mellan det politiska styret och förebyggande arbete på lokal nivå.

13.50-14.10
Leder fler pubar till mer problem?
Thor Norström, professor

14.10-14.30
Rast

14.30-14.50
Fysisk aktivitet bland unga och användning av alkohol, tobak, narkotika och spel om pengar
Tony Nilsson, utredare med forskningskompetens

14.50-15.10
Alkohol och cancerdödlighet
Mats Ramstedt, forskningsansvarig

Finns det ett samband mellan totalkonsumtionen av alkohol och cancerdödlighet? Om sambandet mellan alkohol och cancer på befolkningsnivå.

15.10-15.45
Inbjudna experter inom praktik och forskning delger sina reflektioner från dagen.
Cecilia Magnusson, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap, KI
Elin Sylvan, utredare ANDTS-prevention, Stockholms stad

15.45.16.00
Avslutning 

Senast reviderad: 2023-10-05

Frågor besvaras av