Marijuanapriser har under 2000-talet rapporterats in från allt fler län, något som pekar på att marijuana blivit allt vanligare. Både marijuana och hasch har dessutom ökat något i pris – de senaste fem åren har cannabispreparaten legat på en högre prisnivå jämfört med föregående femårsperiod. Idag kostar hasch och marijuana omkring 100 kronor per gram i konsumentledet.

– Vad prisuppgången på cannabis beror på är osäkert, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef vid CAN. Det kan handla om ökad effektivitet från rättsväsendets sida, om kvalitetsförbättringar, ökad efterfrågan eller en kombination av alla tre.

Senast reviderad: 2014-04-15

Frågor besvaras av