Vad handlar din forskning om?

”Man kan säga att det är tre olika teman. Det första är om cannabis och alkohol fungerar som substitut eller komplement till varandra. Alltså om cannabis ersätter alkohol, eller om användning av alkohol kompletteras med cannabis”, förklarar Isabella Gripe.

”Det andra är om det finns socioekonomiska skillnader i cannabisanvändning och det tredje är om det finns ett samband mellan cannabisanvändning och psykisk ohälsa.”

Till grund för forskningen ligger resultat från CAN:s nationella skolundersökning och data från en norsk longitudinell studie som heter Young in Norway.

Vad är det viktigaste du kommer fram till?

”Bland svenska 15–16 åringar är cannabis varken ett substitut eller komplement till alkohol”, säger Isabella Gripe.

Hon menar att riktat preventionsarbete för att minska användningen av någon av substanserna därför troligtvis inte kommer att påverka användningen av den andra substansen.

När det kommer till socioekonomi och cannabis så är det en högre sannolikhet för att testa cannabis någon gång bland ungdomar som har minst en förälder med högre utbildning.

”Men risken för att använda cannabis frekvent är högre bland ungdomar som har föräldrar som saknar högre utbildning och ungdomar som går på yrkes- eller introduktionsprogram på gymnasiet.”

”Bilden av att cannabisanvändning under tonår och tidiga vuxenår är förknippat med ökad risk för psykisk ohälsa stärks också.”

Hur har det varit att parallellt med doktorandstudierna arbeta som utredare på CAN?

”Att få djupdyka i resultaten från CAN:s nationella skolundersökning, som jag jobbat länge med, har varit väldigt spännande. Jag har fått chansen att fördjupa mig på ett sätt som det inte finns utrymme för inom ramen för den årliga rapporteringen”, säger Isabella Gripe.

”Att det blev just ungas cannabisanvändning berodde på att vi såg att det var ett område där det saknades forskning från ett nordiskt perspektiv samtidigt som det var ett väldigt aktuellt ämne.”

Vad händer härnäst? Vad är du sugen på att forska vidare i?

”I en av studierna tittar vi på sambandet mellan cannabisanvändning och psykisk ohälsa. Det vore intressant att titta på det med ännu nyare data eftersom man vet att THC-halten i cannabis är högre i idag. Kan det ha påverkat sambandet?”, funderar Isabella Gripe.

Senast reviderad: 2023-06-09