Det är Jonas Landberg som tidigare arbetat på CAN och är en del av gruppen som beviljats medel från Systembolagets Alkoholforskningsråd. Han kommer arbeta tillsammans med sina kollegor i forskargruppen Isabella Gripe och Siri Thor på CAN. Studien kommer att genomföras dels på material från CAN:s nationella skolundersökning, dels på material från en för studien särskild undersökning. Resultat från studien kommer bland annat att publiceras i CAN:s Fokusserie.

Senast reviderad: 2021-01-15