Kursen, som pågår på distans februari-maj 2021, syftar till att ge deltagarna teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom förebyggande arbete inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel om pengar. Kursen har begränsat antal platser och arrangeras av CAN i samarbete med Tollare folkhögskola.

– Kursen har varit mycket uppskattad av tidigare deltagare, och vi är stolta över att, tillsammans med Tollare folkhögskola, kunna ge möjligheten för fler att få ökade kunskaper om ANDT-området, säger Charlotta Rehnman Wigstad, direktör på CAN.

Förutom ett antal digitala kurstillfällen är det två fysiska träffar på plats på Tollare folkhögskola utanför Stockholm. De fysiska träffarna kommer vid eventuella restriktioner från folkhälsomyndigheten p.g.a. Covid – 19 att ställas om till helt digitala träffar på samma datum.

Senast reviderad: 2020-11-18

Frågor besvaras av