Startar 1 februari, 2021
Pågår till 2 februari, 2021
Plats Tollare folkhögskola

Omfattning

Kursen omfattar 17 veckor på kvartsfart med två 2-dagars träffar på Tollare folkhögskola i Nacka och fyra digitala träffar á två timmar som sker via Google meet. Däremellan tillkommer eget individuellt distansarbete.

Kurstillfällen

Pga covid-19 kommer hela kursen ske digitalt.

Digitala träffar kl 9-16
1 – 2 februari
17 – 18 maj

Digitala träffar tisdagar kl 13-15
23 februari, 16 mars, 6 april, 27 april

Syfte och mål med kursen

Kursen syftar till att ge deltagarna teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom ANDTS-prevention ur främst ett lokalt men även ett nationellt perspektiv.

Efter fullgjord utbildning skall deltagaren ha:

  • grundläggande teoretiska kunskaper om prevention och begrepp
  • färdighet i att kartlägga och analysera lokala lägesbilder
  • kunskap om preventiva metoder som har stöd i forskning och/eller beprövad erfarenhet
  • kunskap om vikten av resursmobilisering och samverkan
  • kunskap om vikten av uppföljning och utvärdering
  • kännedom om innehållet i den nya nationella ANDT(S)-strategin
  • utvecklat sin förmåga att omsätta teori till praktiskt arbete

Förutsättningar för att kunna delta

Deltagare ska delta fysiskt på Tollare folkhögskola 2 x 2 dagar under våren. Deltagare behöver tillgång till dator med mikrofon och kamera för att kunna delta på digitala träffar. Förkunskaper för att kunna delta digitalt är ej nödvändiga.

Kostnad

Avgift för kursen är 1 300 kr vilket täcker  kostnaden för lunch, för- och eftermiddagsfika samt material vid de fysiska träffarna. Middag ingår ej.

Kursen är stadsbidragsfinanierad vilket innebär att undervisningen är avgiftsfri.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Boende

Boende på Tollare folkhögskolan kan bokas i samband med Ansökan eller i efterhand via info@tollare.org. Priser för boende finns på tollare.org

Boende, frukost och middag bekostas av deltagaren.

Ansökan

Ansökan görs via Tollare folkhögskolas webbplats tollare.org.

Sista ansökningsdag måndag 7 januari 2021

För frågor om Tollare folkhögskola
Charlie Sanrell, charlie.sanrell@tollare.org

Senast reviderad: 2020-12-15

För frågor angående kursen