Vid mötet fick Jämtlands län och varje enskild kommun se diagram och trender över tillgänglighet, konsumtion, skador, brott och dödlighet samt lokala och regionala siffror från CAN:s preventionsindex som är ett samlat mått på omfattningen av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunerna.

Senare kommer även varje kommun att få en separat kommundialog tillsammans med CAN, om den lokala situationen gällande exempelvis nivå på samverkan, resurser, stöd och kompetens.

– Nu har vi i länet möjlighet att få en kunskapsbaserad helhetsbild av ANDT*-situationen i länet, säger Therese Räftegård Färggren, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen Jämtlands län. Med det här underlaget får vi reda på vad som är våra styrkor och svagheter vilket är en viktig utgångspunkt för hur vi kan vi rikta våra insatser framöver, fortsätter Therese.

Bakgrunden är att Jämtland deltar i KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet) där CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom att kartlägga ANDT-situationen och innehållet i det förebyggande arbetet. Med kartläggningen som utgångspunkt håller CAN kommundialoger.

– I kommundialogen kan vi på CAN presentera lokala data men också tillsammans med kommunen tolka och diskutera vad siffrorna faktiskt betyder, säger Charlotta Rehnman Wigstad som är direktör för CAN.

*ANDT = Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak

Kontakt
Therese Räftegård Färggren, ANDT samordnare Länsstyrelsen, Jämtlands län
010- 225 34 21

Daniel Müller, utredare CAN
072-371 43 16

Senast reviderad: 2021-03-16