Startar 25 september, 2020, kl 09:00
Pågår till 25 september, 2020, kl 09:30
Plats Webbsändning

Den 25 september släpper vi vår årliga rapport Tobaksvanor i Sverige

Rapporten beskriver hur anskaffningen och användningen såg ut 2019 och hur vanorna utvecklats sedan 2003. Om den nya lagen bidragit till förändrade tobaksvanor redan under sitt första halvår (och innan corona-pandemins eventuella påverkan) kommer presenteras i webbsändningen.

Rapporten beskriver tobaksvanorna studerade genom de så kallade Monitormätningarna. Monitormätningarna genomförs löpande under året genom telefon- och webbenkäter och besvaras årligen av omkring 18 000 personer i åldrarna 17-84 år. Sedan år 2003 studeras anskaffning och användning av tobak i befolkningen genom mätningarna.

Medverkande

Martina Zetterqvist, utredare på CAN, presenterar resultaten i rapporten som sträcker sig fram till och med 2019.

Caroline Byh, kommunikationssamordnare på Sluta-Röka-Linjen, berättar om hur pandemin har påverkat rökare som hört av sig till dem under det efterföljande gånga halvåret 2020

Samtalet modereras av Julius von Wright, chefredaktör för Alkohol & Narkotika.

Senast reviderad: 2020-09-14