Startar 24 april, 2024
Pågår till 24 april, 2024
Plats can.se/publikationer

Den kommande rapporten beskriver prisutvecklingen för olika narkotikasorter åren 1988–2023. Även priser på insmugglade cigaretter och alkohol redovisas. I årets rapport har omsättningen för insmugglade cigaretter och alkohol beräknats för första gången.

* Med gatupriser avses priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet. Med grossistpriser avses de priser som gäller vid försäljning av större partier.

Senast reviderad: 2024-03-20

Kontaktperson