Startar 29 augusti, 2023
Pågår till 30 augusti, 2023
Plats Norrbotten

KULA – Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet
CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom att kartlägga ANDT-situationen (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) och innehållet i det förebyggande arbetet. Med kartläggningen som utgångspunkt håller CAN kommundialoger med kunskapsbaserat underlag för diskussion om det framtida arbetet.

Senast reviderad: 2023-06-13

Kontaktpersoner