Startar 20 september, 2023
Pågår till 20 september, 2023
Plats Färgelanda

KULA – Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet
CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom att kartlägga ANDTS-situationen (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar) och innehållet i det förebyggande arbetet. Med kartläggningen som utgångspunkt håller CAN kommundialoger med kunskapsbaserat underlag för diskussion om det framtida arbetet.

Senast reviderad: 2023-09-01

Kontaktpersoner