Startar 23 mars, 2023, kl 10:00
Pågår till 23 mars, 2023, kl 12:00
Plats Bengtsfors kommun

KULA – Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet
CAN erbjuder stöd till län och kommuner genom att kartlägga ANDT-situationen (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) och innehållet i det förebyggande arbetet. Med kartläggningen som utgångspunkt håller CAN kommundialoger med kunskapsbaserat underlag för diskussion om det framtida arbetet.

Senast reviderad: 2023-03-14

Kontaktpersoner