Startar 18 november, 2022, kl 09:00
Pågår till 18 november, 2022, kl 12:00
Plats Digitalt via Youtube

Rökningen har minskat i Sverige de senaste årtiondena, men det finns fortfarande stora socioekonomiska skillnader. Till exempel är det nio gånger vanligare att kvinnor med låg utbildning har ett cigarettberonde, jämfört med kvinnor med högre utbildning. Bland män är cigarettberoende fyra gånger högre i lägsta inkomstgruppen jämfört med den högsta.

Utgångspunkten i folkhälsopolitiken är att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa. Att utjämna skillnader i rökning är en viktig del i detta arbete.

Syftet med webbinariet är att öka kunskapen om

  • Hur socioekonomiska skillnader påverkar kvinnors och mäns tobaksanvändning.
  • Hur förebyggande arbete kan utformas efter olika gruppers förutsättningar och behov.

Målgrupp
Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom folkhälsa, ANDTS och jämställdhet i kommun, region eller civilsamhället samt chefer och politiker.

Senast reviderad: 2022-10-28

Frågor besvaras av