Startar 15 mars, 2024
Pågår till 15 mars, 2024
Plats can.se

I mätningarna sammanställs dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker), dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. De oregistrerade delmängderna fångas upp i den av CAN administrerade frågeundersökningen, inom ramen för Monitormätningarna.

Senast reviderad: 2024-03-08

Kontaktperson