Hur vanligt är det att ungdomar använder narkotika?

Narkotika

Sedan mitten av 1990-talet har mellan 5-10 procent av niondeklassarna i CAN:s årliga skolundersökning uppgett att de någon gång använt narkotika. Användning av narkotika är mer än dubbelt så vanligt bland ungdomar i gymnasiets år 2 och har legat på omkring 17 procent sedan början av 2010-talet. I både årskurs 9 och gymnasiet är det vanligare att pojkar har använt narkotika än flickor. I gymnasiet är det ännu större skillnad mellan könen vad gäller användningen. Cannabis är det vanligaste preparatet som eleverna uppger att de använt.

En fråga som ställs i skolundersökningen är om man har använt narkotika någon gång under de senaste 30 dagarna brukar. Det kan användas som en indikation på en mera regelbunden konsumtion. Sedan början av 2010-talet har två procent i årskurs 9 och nära fem procent i gymnasiet år 2 uppgett att de använt narkotika under de senaste 30 dagarna.

Källa:

Gripe, I. (2019). Narkotika i Skolelevers drogvanor 2019. Englund, A. (red.). Rapport nr. 187. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Svaret uppdaterat i april 2020