Ungdomar och hembränt - från Malmö till Malmberget