Narkotikamissbruk och marginalisering

Med denna rapport avslutas MAX-projektet.

Rapporten utgör en sammanfattning av de fyra delrapporter som tidigare publicerats (Guttormsson et al 1999, Svensson 2000, Olsson et al 2001, Nilsson et al 2001).