Mönstrandes drogvanor 2004

Sedan 1970 har årliga rikstäckande undersökningar om 18-åriga mäns drogvanor genomförts i samband med att dessa infunnit sig till mönstring inför militärtjänst.