Kvinnors narkotikamissbruk

En särredovisning från Undersökningen av narkotikamissbrukets omfattning 1992