Gymnasieelevers drogvanor

Resultat från en enkätundersökning i åk 2 i Stockholm, Botkyrka och Täby