Det är som ett kärleksförhållande. Spelmissbruk bland ungdomar

Undersökningen består av intervjuer med 33 yngre spelare med olika grader av spelproblematik.

Rapporten utgör ett led i kunskapsuppbyggnaden och förståelsen av vad som ligger bakom att några tappar kontrollen över sitt spelande.