Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?

Behovet av kunskap om cannabisanvändningens utbredning, förändringar i konsumtionsmönster och hur tillgången ser ut är stor. På CAN får vi ofta frågor från professionella som arbetar med unga, journalister och intresserad allmänhet om just detta.

Därför publicerar vi idag en PM med svar på några vanliga frågeställningar om cannabis samt fördjupade analyser av skolelevers drogvanor.

I denna PM redovisas analyser av data från CANs årliga drogvaneundersökning bland skolelever i gymnasiets år 2. Gruppen elever som använt cannabis frekvent (minst 20 gånger) jämförs med samtliga respondenter, övriga cannabisanvändare (< 20 ggr), högkonsumenter av alkohol och regelbundna rökare (röker dagligen/nästan dagligen). Data avser åren avser 2012 och 2013, vilka slagits samman till ett större material bestående av drygt 8 000 ifyllda enkäter.