Stöd i lokalt förebyggande arbete

2019-07-04

Nu erbjuder CAN stöd till län och kommuner genom kartläggning av dels ANDT-situation och dels av organisation av det förebyggande arbetet. Med kartläggningarna som bas kan CAN hålla kommundialoger med faktabaserad rådgivning och rekommendationer baserade på kunskap.

Erbjudandet presenteras i samband med ett panelsamtal under Almedalsveckan på temat "Lokalt förebyggande arbete inom ANDT" som leds av CANs direktör, Charlotta Rehnman Wigstad.