Ny rapport: Minskat drickande i Sverige

2019-10-15

Nedgången störst bland män under 50 år.
Om man ser till hela befolkningen så har den totala konsumtionen av alkohol minskat successivt i Sverige mellan 2004 och 2018. Nedgången är störst för män under 50 år.
Män dricker fortfarande mer än kvinnor i alla åldersgrupper, men skillnaderna mellan hur män och kvinnor dricker har minskat med tiden.
Gruppen 17-29 år dricker i genomsnitt fyra gånger per månad medan äldre (65-85 år) i genomsnitt dricker sex gånger per månad. Det framgår av en ny rapport från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Rapporten "Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2018" visar också att alkoholförbrukningen har ökat bland personer över 65 år.
- Den äldsta åldersgruppen tillhör en generation som har med sig vanan att dricka mer än sina föräldrar, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN. Det handlar alltså inte om att de ökar sitt drickande när de blir äldre, utan att det är andra människor i åldersgruppen.