Ny rapport: Allt färre unga uppfattar cannabis som skadligt

2018-12-10

Den upplevda skaderisken förknippat med att testa cannabis har succesivt minskat bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 sedan 2012. Idag anser omkring var fjärde pojke i gymnasiet att det inte finns någon skaderisk alls med att prova cannabis några gånger. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2018” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

– Samtidigt som den upplevda skaderisken kopplat till att testa cannabis 1-2 gånger minskat har andelen elever som provat cannabis legat stabilt, vilket visar på att utvecklingen av riskuppfattningen inte nödvändigtvis hänger samman med själva konsumtionen, säger Martina Zetterqvist, utredare och redaktör för rapporten.