Minskad alkoholkonsumtion i Sverige

2019-09-12

- Över en tioårsperiod har alkoholkonsumtionen minskat med 7 %, säger Björn Trolldal, CAN.
Det framgår av rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018” som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Den minskade konsumtionen bekräftas av flera andra indikatorer på konsumtionsutvecklingen i landet.

- Vi har exempelvis sett en kraftigt minskad alkoholkonsumtion i våra skolundersökningar under en längre tid, säger Björn Trolldal som är utredare med forskningskompetens hos CAN.