Cannabismarknaden omsätter en halv miljard per år

2018-03-05

Amfetamin och brunt heroin är de droger som fallit allra mest i pris över tid. Cannabis har däremot blivit dyrare och nettoomsättningen på cannabis landar på över en halv miljard kronor per år sett till de senaste fem åren. Det framgår av rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2017” som CAN presenterar idag.

Priset för cannabis, det vill säga hasch och marijuana, är idag runt 100 kronor per gram och ligger idag cirka 10–20 procent högre jämfört med för tio år sedan. Prisökningen kan ha olika förklaringar.

- Ökningen skulle kunna förklaras av en ökad efterfrågan men kanske framförallt av att THC-halten, den rusgivande substansen i cannabis, har ökat, säger Ulf Guttormsson, utredare och författare till rapporten.