Forskning

CAN har sedan några år tillbaka förstärkt sin samverkan med alkohol- och drogforskning.

Arbetet leds av en forskningsansvarig och idag finns sammanlagt sju hel- eller deltidsanställda disputerade forskare på CAN. Dessutom är fyra medarbetare doktorander vid Karolinska institutet (KI) med avhandlingsarbeten som tar sin utgångspunkt i data som samlas in på CAN och där CAN:s seniora forskare bidrar med handledning. Samtliga CAN-forskare är knutna till en forskargrupp på KI som verkar inom området Alkohol- och drogepidemiologi.