Det var möjligt att inför och under sändningen skicka in frågor anonymt via Menti.com. Frågor som inte togs upp i samtalet kommer att besvaras skriftligen i efterhand på samma sida som de ställdes.

De som deltog i samtalet var:

Li-Lo, Alkohollinjen/Alkoholhjälpen
Magnus, Droghjälpen/Alkoholhjälpen
Elin, Socialjänsten
Anneli, BRIS
Vanja, FMN (Föräldraföreningen mot narkotika)
Kristofer, Drugsmart.com
Mats, CAN

Senast reviderad: 2020-04-22