Skolelevers ANDT-vanor - datainsamling 2020

Förlängd svarsperiod

Just nu pågår datainsamlingen för årets undersökning av skolelevers ANDT-vanor. Med anledning av utbrottet av COVID-19 har svarstiden förlängts och undersökningen kommer att kunna genomföras vårterminen ut.

En förutsättning för att kunna besvara enkäten är att undervisningen fortfarande bedrivs på plats i skolan, vilket innebär att skolor som har distansundervisning får avvakta med att besvara den. Vi ber er däremot att inte slänga materialet som har skickats ut. Om situationen förändras hoppas vi att det kommer finnas möjlighet att genomföra undersökningen senare under våren.

Parallellt med den nationella undersökningen genomförs två totalundersökningar, en bland elever i Gotlands län i årskurs 9 och gymnasiets år 2, på uppdrag av Region Gotland, och en i Gävleborgs län bland elever i årskurs 9, på uppdrag av Region Gävleborg. Har du frågor om dessa uppdragsundersökningar kan du kontakta våra uppdragsgivare Region Gotland och Region Gävleborg, kontaktuppgifter finner du längre ner på sidan.

LADDA NER ENKÄTEXEMPEL

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver ett nytt utskick med material eller om ni har några andra frågor om undersökningen.

Kontaktformulär

Kontaktpersoner på CAN