CAN:s nationella skolundersökning och den europeiska skolundersökningen (ESPAD) - datainsamling 2024

Varje vårtermin genomför Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) undersökningar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 om ungdomars erfarenheter av bland annat alkohol, narkotika och tobak. Undersökningen görs på uppdrag av Socialdepartementet och har pågått i över 50 år. Resultaten lär oss mer om ungas hälsovanor och utgör ett viktigt underlag för både beslutsfattare och praktiker.

Parallellt med CAN:s nationella skolundersökning genomför CAN den europeiska skolundersökningen (ESPAD), och år 2024 deltar drygt 100 000 elever i cirka 35 länder. Detta gör ESPAD till världens största studie om drogvanor bland skolungdomar. Målgruppen för den europeiska skolundersökningen är elever i ordinarie skolgång som fyller 16 år under datainsamlingsåret, vilket motsvarar årskurs 9 för Sveriges del. ESPAD-projektet stöds av Socialdepartementet, Europarådet, samt EMCDDA. Mer information finns på www.espad.org.

Undersökningen genomförs från och med vecka 10 under vårterminen 2024. Låt gärna eleverna besvara enkäten under vecka 10–13. Den kommer dock hållas öppen till och med 30 april.

Om du har frågor går det alltid bra att kontakta oss på CAN via formuläret.

Kontaktpersoner på CAN

Kontaktformulär