CAN:s nationella skolundersökning - datainsamling 2023

På uppdrag av Socialdepartementet genomför CAN varje vår undersökningar om ungdomars erfarenheter av bland annat alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Studien har pågått i över 50 år och resultaten lär oss mer om ungas hälsovanor och utgör ett viktigt underlag för beslutsfattare och praktiker.

Parallellt med CAN:s nationella skolundersökning gör CAN i år på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen, Kommunförbundet Kalmar län och Region Västernorrland totalundersökningar i gymnasiets år 2 samt årskurs 9 i dessa län. På uppdrag av Region Gävleborg respektive Region Gotland görs totalundersökning i årskurs 9 i Gävleborgs län och på Gotland.

Undersökningen genomförs från och med vecka 10 och helst innan påsklovet. Den kommer dock hållas öppen till och med 28 april.

Om du har frågor går det alltid bra att kontakta oss på CAN via formuläret nedan.

Uppdragsundersökningar

Parallellt med den nationella undersökningen genomförs ett antal totalundersökningar. Nedan finns kontaktuppgifter till de regionala och kommunala uppdragsgivarna.

Kontaktpersoner på CAN

Kontaktformulär