CAN:s nationella skolundersökning - datainsamling 2023

På uppdrag av Socialdepartementet genomför CAN varje vår undersökningar om ungdomars erfarenheter av bland annat alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Studien har pågått i över 50 år och resultaten lär oss mer om ungas hälsovanor och utgör ett viktigt underlag för beslutsfattare och praktiker.

Parallellt med CAN:s nationella skolundersökning gör CAN i år på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen, Kommunförbundet Kalmar län och Region Västernorrland totalundersökningar i gymnasiets år 2 samt årskurs 9 i dessa län. På uppdrag av Region Gävleborg respektive Region Gotland görs totalundersökning i årskurs 9 i Gävleborgs län och på Gotland.

Undersökningen kommer bidra med ökad kunskap om ungas situation idag. För att det ska vara möjligt behöver vi er hjälp redan nu.

Använd knappen nedan för att lämna uppgifter om klassbeteckningar och elevantal som du via brev ombetts att rapportera för din skola. På sidan uppger du den fyrsiffriga kod som stod i brevet.

LÄMNA KLASSUPPGIFTER

Undersökningen besvaras digitalt men instruktioner om hur undersökningen ska genomföras skickas ut med post under vecka 10. I den nationella skolundersökningen deltar enbart en slumpad klass i utvald årskurs. Undersökningen är anonym och CAN redovisar inte resultat för enskilda klasser. Enkäten ska helst besvaras under vecka 10-14.

Om klassen inte har möjlighet att besvara enkäten under dessa veckor, på grund av att eleverna är på praktik eller liknande, kan klassen svara på enkäten fram till den 28 april.

Om du har frågor går det alltid bra att kontakta oss på CAN via formuläret nedan.

Uppdragsundersökningar

Parallellt med den nationella undersökningen genomförs ett antal totalundersökningar. Nedan finns kontaktuppgifter till de regionala och kommunala uppdragsgivarna.

Kontaktpersoner på CAN

Kontaktformulär