De rekommendationer som ges baseras på erfarenheter som CAN har från analyser av CAN-data, som skolelevers drogvanor, frågeundersökningar riktade till vuxna och olika typer av skadeindikatorer samt registerstudier.

Det ska också betonas att det alltid är en bra idé att söka stöd från personer med statistisk kompetens, annars finns betydande risker med att siffror redovisas på felaktigt sätt och att trender och nivåer kan feltolkas.

Senast reviderad: 2019-05-16

Frågor besvaras av